Tuyển dụng Đại lý tiền gửi

Tuyển dụng Đại lý tiền gửi

 

Tuyển Đại Lý Depot, Giải Pháp Nguồn Nhân Lực tìm kiếm, trong khuôn khổ các hoạt động của mình, Đại lý tiền gửi.

Vị trí tuyển dụng: 2
Loại công việc: Toàn thời gian

Trách nhiệm

Các hoạt động chính:

  • Biên nhận tài liệu từ tài xế
  • Xác minh sự phù hợp của container được xuất hóa đơn với container được xếp trên xe tải
  • Truyền tài liệu đến cổng để đăng ký
  • Kiểm tra tình trạng container
  • Chỉ định khu vực lưu trữ cho tài xế tùy thuộc vào trạng thái của container
  • Truyền bảng kiểm tra tới tác nhân nhập dữ liệu để chỉnh sửa các trao đổi
  • Xác minh tài liệu trước khi giải phóng container

Yêu cầu về giáo dục

hồ sơ :

  • Bac + 2 trong hậu cần hoặc chuỗi cung ứng

Yêu cầu kinh nghiệm 

Kinh nghiệm mong muốn:

  • Hơn 1 năm kinh nghiệm ở vai trò tương tự.

Yêu cầu bổ sung

Bồi thường và các lợi ích khác

  • thương lượng

Nơi làm việc: Douala, Douala,

LÀM SAO ĐỂ ĐĂNG KÍ? 

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến 

NB: Không trả bất kỳ khoản phí nào để có được một công việc

cũng áp dụng cho:

Tuyển dụng Đại lý hiện trường