Guinea: mười điều cần biết về Aly Touré, thẩm phán chống tham nhũng của Mamadi Doumbouya, Jeune Afrique


Guinea: mười điều cần biết về Aly Touré, thẩm phán chống tham nhũng của Mamadi Doumbouya

Phụ trách một số thủ tục tố tụng nhắm vào các quan chức của chế độ Alpha Condé đã sụp đổ, công tố viên đặc biệt tại Tòa án trấn áp các tội phạm kinh tế và tài chính (Crief) đã thường xuyên được nhắc đến kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Bài viết này xuất hiện đầu tiên trên https://www.jeuneafrique.com/1500743/societe/guinee-dix-choses-a-savoir-sur-aly-toure-le-magistrat-anti-corruption-de-mamadi-doumbouya/


.