Macky Sall: “Những ai muốn tình trạng hỗn loạn và hỗn loạn sẽ tìm thấy tôi trên đường đi của họ”


Macky Sall: “Những ai muốn tình trạng hỗn loạn và hỗn loạn sẽ tìm thấy tôi trên đường đi của họ”

Macky Sall: “Những ai muốn tình trạng hỗn loạn và hỗn loạn sẽ tìm thấy tôi trên đường đi của họ”

Bài viết này xuất hiện đầu tiên trên https://www.jeuneafrique.com/1500910/politique/macky-sall-ceux-qui-veulent-lanarchie-et-le-chaos-me-trouveront-sur-leur-chemin/


.