Vanessa Nakate: “Thế giới phát triển và những nước gây ô nhiễm lớn phải giữ lời hứa”, Jeune Afrique


Vanessa Nakate: “Thế giới phát triển và những nước gây ô nhiễm lớn phải giữ lời hứa”

Vanessa Nakate: “Thế giới phát triển và những nước gây ô nhiễm lớn phải giữ lời hứa”

Bài viết này xuất hiện đầu tiên trên https://www.jeuneafrique.com/1509921/societe/vanessa-nakate-militante-ecologiste-le-monde-developpe-et-les-gros-pollueurs-doivent-tenir-leurs-promesses/


.