Black Mirror: Bandersnatch (Netflix): "Nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không làm điều đó" thú nhận những người sáng tạo

Gương đen: Bandersnatch (Netflix): "Nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không có ...

Bài viết này xuất hiện đầu tiên trên https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/