Cộng hòa dân chủ Congo. Bị đánh bại tại <em> tổng thống </ em>, ...

Cộng hòa dân chủ Congo. Bị đánh bại tại <em> tổng thống </ em>, ...

Bài viết này xuất hiện đầu tiên trên https://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/republique-democratique-du-congo-battus-la-presidentielle-les-pro-kabila-gardent-l-assemblee-6168028