Cuộc phỏng vấn với Jay Z và Foxy Brown, 1996 - VIDEOEntretien avec Jay Z et Foxy Brown 96 XCHARX

Video này xuất hiện lần đầu vào https://www.youtube.com/watch?v=VELMX2ler2Q