Thực tập kỳ nghỉ MINJEC phiên bản 2023

Chương trình Thực tập Kỳ nghỉ MINJEC phiên bản 2023 Chương trình Thực tập Kỳ nghỉ MINJEC phiên bản 2023 Tuyển chọn 234 thanh niên cho kỳ thực tập Kỳ nghỉ năm 2023 Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Giáo dục Công dân (Ml C) thông báo cho các bạn trẻ…

Tuyển dụng Đại lý tiền gửi

Tuyển Đại lý Kho Tuyển dụng Đại lý Kho, Human Ressource Solution đang tìm kiếm Đại lý Kho như một phần trong các hoạt động của mình. Vị trí tuyển dụng: 2 Loại công việc: Toàn thời gian Trách nhiệm Hoạt động…

Tuyển dụng Đại lý hiện trường

Tuyển dụng Đại lý hiện trường Tuyển dụng Đại lý hiện trường, BEACAM là một hiệp hội dân sự hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận. Là một phần của dự án phả hệ truyền miệng ở Cameroon…