Duyệt danh mục

Công nghệ & Viễn thông

Apple đang xem xét 6G cho iPhone tương lai của mình và đang tuyển dụng NGƯỜI NGHIỆN IPHONE

Apple đang xem xét 6G cho những chiếc iPhone tương lai của mình và đang tuyển dụng Trong khi Apple hiện đang chuẩn bị modem 5G nội bộ, tập đoàn này cũng quan tâm đến 6G cho những chiếc iPhone tương lai của mình. Nhóm đang tìm kiếm những người có năng lực...

Cuộc chiến chống lại bệnh AIDS: Apple nêu bật các trò chơi và Apple Watch Series 9, IPHONE màu đỏ…

Cuộc chiến chống lại bệnh AIDS: Apple nêu bật các trò chơi và Apple Watch Series 9 màu đỏ Ngày 1 tháng XNUMX này đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS và Apple nhân cơ hội này để nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác của họ với (RED) sẽ kéo dài…