Danh mục hàng hải

KHOA HỌC

Vệ tinh RainCube của NASA hiện đã chết - BGR

NASA đã phóng một chiếc CubeSat nhỏ bé vào giữa năm 2018 như một bằng chứng về khái niệm để nghiên cứu thời tiết trên Trái đất. Mục đích là để xem liệu các vệ tinh nhỏ gọn có thể trả lại "dữ liệu cấp độ khoa học" với chi phí ...