Danh mục hàng hải

chăm sóc

5 suy nghĩ viển vông cấm bạn có phong cách

Dưới đây là 5 niềm tin sai lầm khiến bạn không có phong cách? Những thứ ngăn cản bạn tìm ra phong cách của mình và cuối cùng là mặc đẹp? 1) Tin rằng phong cách là bẩm sinh. Tôi đã nói với bạn một từ về nó: ...